Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners    

Results   

R1 - Z1 CAEN - the WEDNESDAY 16 MAY 2018

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C5 - PRIX HUBERT HARDY

15h55 - 12 Runners - Right ropes - 38.000 Euros - Attelé, Female. - Race track C, Départ à l'Autostart, 2.200 mètres.

Results Official
Results No Name Stable silks Trainer Jockey distance S A Odds ZETURF Odds PMU
1 1 DIVINE MESLOISE (D4) BELLOCHE P. ABRIVARD A. 2200 F5 3.5 3.6
Origin The Best Madrik-ingeniosite Horse Form: 1a 2a 1a 7a 0a 1a 1a 2a (17) Da 7a 2a 9a
2 9 DIVINE GIRL (D4) DREUX Y. DREUX Y. 2200 F5 10.8 8.5
Origin Notre Haufor-pepite Girl Horse Form: 2a 2a Da (17) Da Da 4a 0a 2a Da 1a (16) 1a Da
3 2 DEXTASE MONTAVAL (Dp) LERCIER F. GELORMINI G. 2200 F5 22.4 20.7
Origin Ryder De Tagor-riline Montaval Horse Form: 3a 0a 5a 6a 0a Da 0a (17) 0a 3a 4a Da 1a
4 6 DIVA BEAUREGARD VAN EECKHAUTE J.G. VAN EECKHAUTE J. G. 2200 F5 219.4 113.8
Origin Otello Pierji-realite Beauregard Horse Form: 4a 0a 6a 0a Da (17) 8m 7m 0a 9a 6a 4a 7a
5 4 DOUCE REVELATION (D4) MOTTIER D. MOTTIER M. 2200 F5 12.8 15.6
Origin Magnificent Rodney-pilar Horse Form: 5a 5a 0a (17) 8m 4a 7a 4a 4a 1a 7a 9a 5a

Simple for 1 €
 
ZETURF
Winner Position
1 3.50 € 1.90 €
9   3.70 €
2   5.40 €
 
PMU
Winner Position
1 3.60 € 2.00 €
9 2.90 €
2 3.70 €
PMU WEB
Winner Position
1 3.30 € 1.90 €
9 3.30 €
2 5.40 €
 
Coupled for 1 €
 
ZETURF
Winner Position
1 - 9 20.60 € 11.00 €
1 - 2   13.40 €
9 - 2   27.80 €
 
PMU
1 - 9 18.30 € 8.40 €
1 - 2 8.70 €
9 - 2 13.90 €
PMU WEB
1 - 9 20.00 € 10.70 €
1 - 2 13.20 €
9 - 2 27.10 €
 
Coupled in the correct order for 1 €
 
ZETURF
1 - 9 22.00 €
 
PMU
1 - 9 31.00 €
PMU WEB
1 - 9 14.20 €
 
Trio for 1 €
 
ZETURF
1 - 9 - 2 70.70 €
 
PMU
1 - 9 - 2 70.40 €
PMU WEB
1 - 9 - 2 60.50 €
 
Trio in the correct order for 1 €
 
ZETURF
1 - 9 - 2 512.00 €
 
 
ZE couillon for 1 €
 
ZETURF
6 26.40 €
 
ZE 4 for 1 €
 
ZETURF
1 - 9 - 2 - 6 932.20 €
 
ZE 5 for 1 €
 
ZETURF
1 - 9 - 2 - 6 - 4 1651.40 €
 
2 on 4 for 3 €
 
ZETURF
1 - 9 40.50 €
1 - 2 40.50 €
1 - 6 40.50 €
9 - 2 40.50 €
9 - 6 40.50 €
2 - 6 40.50 €
 
PMU
1 - 9 30.30 €
1 - 2 30.30 €
1 - 6 30.30 €
9 - 2 30.30 €
9 - 6 30.30 €
2 - 6 30.30 €
PMU WEB
1 - 9 40.20 €
1 - 2 40.20 €
1 - 6 40.20 €
9 - 2 40.20 €
9 - 6 40.20 €
2 - 6 40.20 €
 
Multi for 3 €
 
PMU
4 3568.50 €
5 713.70 €
6 237.90 €
PMU WEB
4 0.00 €
5 594.00 €
6 198.00 €
Pick5 for 1 €
 
PMU
1 - 9 - 2 - 6 - 4 1789.20 €
PMU WEB
1 - 9 - 2 - 6 - 4 1525.70 €